Op deze website vindt u informatie over kindermishandeling, waaronder huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De informatie is bedoeld voor professionals in de kinderopvang en het onderwijs.