Trainingsaanbod KNGO

In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Gastouderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven. Onze ruim 700 gastouderbureaus en 30.000 gastouders moeten kunnen handelen volgens de Meldcode bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Training update meldcode 2019

De Meldcode helpt professionals in de kinderopvang bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van kindermishandeling. De meldcode wordt per 1-1-2019 aangepast. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Maar wanneer is er sprake van “acute en structurele onveiligheid?”. Om die vraag te kunnen beantwoorden is er een afwegingskader gemaakt speciaal voor de kinderopvang. Vanaf 1-1-2019 zijn professionals in de kinderopvang verplicht om met het afwegingskader te kunnen werken in de verbeterde Meldcode. Deze leermodule zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van de veranderingen en verantwoordelijkheden in de Meldcode Kindermishandeling en maakt je scherp op jouw belangrijke taak als professional in de kinderopvang.

Training aandachtsfunctionaris gastouderopvang

Om de implementatie en borging goed te laten verlopen, heeft de overheid geadviseerd om binnen organisaties minimaal één aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling aan te stellen. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de gastouderopvang draait om samenwerking tussen gastouderbureau en gastouder. De 1 kan niet zonder de ander.

Dat vraagt om maatwerk van speciaal getrainde aandachtsfunctionarissen in de gastouderopvang. Daarom is deze training speciaal en uitsluitend samengesteld voor GOB-houders en bemiddelingsmedewerkers in de gastouderopvang.