Training aandachtsfunctionaris, LVAK

Bij vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld is het van groot belang om te handelen. Het in gesprek gaan over de zorg met de ouder en/of het kind, het handelen, maakt dat jij als professional het verschil kan maken.  De aandachtsfunctionaris heeft daarbij een belangrijke rol. De aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor de implementatie Meldcode. Ook functioneert de aandachtsfunctionaris als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau en draagt de aandachtsfunctionaris verantwoordelijkheid voor de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte meldcode gekoppeld zijn. Daarnaast heeft de aandachtsfunctionaris een grote rol bij het begeleiden en advies geven aan collega’s als er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

De Landelijke Vakgroep van Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) organiseert trainingen voor aandachtsfunctionarissen. Ga naar het trainingsaanbod.