Toezicht meldcode

Toezicht kinderopvang

Gemeenten houden toezicht op het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de kinderopvang. GGD’en voeren dit toezicht in opdracht van gemeenten uit.


Handreiking voor toezichthouders in de kinderopvang

Twee GGD inspecteurs hebben een handreiking voor toezichthouders geschreven. Daarin geven zij voorbeelden van vragen die toezichthouders kunnen stellen aan professionals in de kinderopvang.

Lees of download hier de handreiking voor toezichthouders


Toezicht onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs.