Rol en taken van een aandachtsfunctionaris

Rol

De aandachtsfunctionaris is een klankbord voor collega’s en geeft ondersteuning aan collega’s die een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. De aandachtsfunctionaris heeft vaak de regie bij zorgelijke situaties en is daarbij meestal ook contactpersoon voor externe partners. Daarnaast zorgt de aandachtsfunctionaris ervoor dat de meldcode in de organisatie wordt geïmplementeerd en geborgd.

Taken

Het is belangrijk dat de aandachtsfunctionaris zich duidelijk profileert: wat kunnen collega’s van deze persoon verwachten?

De taken van de aandachtsfunctionaris bestaan uit uitvoerende taken en beleidsmatige taken. In kleine organisaties combineert meestal een persoon deze taken, terwijl grotere organisaties er vaker voor kiezen om de uitvoerende en beleidsmatige taken te verdelen over twee of meerdere personen.

Uitvoerende taken betreffen het ondersteunen, begeleiden, adviseren, motiveren en informeren van collega’s die kindermishandeling of huiselijk geweld vermoeden. In sommige organisaties kan het voorkomen dat de aandachtsfunctionaris stappen van de meldcode overneemt en bijvoorbeeld het gesprek met een ouder (samen met de collega) voert over de signalen waargenomen door een collega. 

Een aandachtsfunctionaris met beleidstaken is vooral betrokken bij het invullen, bijstellen en evalueren van de meldcode, het informeren van collega’s over ontwikkelingen, het geven of organiseren van scholing en het uitwerken van beleid over het zorgvuldig vastleggen en documenteren van de stappen van de meldcode.