Rol gemeente en andere partijen

Gemeente

Voor professionals geldt de wettelijke verplichting de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inclusief afwegingskader te gebruiken. Gemeenten kunnen vanuit dat perspectief bevorderen dat professionals in staat zijn tijdig signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld op te vangen en adequaat te handelen.

Politie

Als de politie op een adres komt waar ook kinderen zijn en de politie maakt zich zorgen over hun veiligheid, dan meldt de politie dit bij Veilig Thuis. Bij acuut gevaar voor kinderen grijpt de politie onmiddellijk in. De politie werkt daarbij nauw samen met Veilig Thuis en andere partners. Het gaat er om de situatie in het gezin weer veilig te maken, het geweld te stoppen en herhaling te voorkomen. In bepaalde gevallen adviseert de politie om aangifte te doen, maar ook zonder aangifte kan de politie ambtshalve onderzoek doen.