Feiten en cijfers

Hier vindt u een niet uitputtende lijst van relevante onderzoeken, rapportages en programma’s. De meest recente gegevens over prevalentie staan¬†hier.¬†