Gesprekken

Onderzoek wijst uit dat het voor mishandelde kinderen een groot verschil maakt als er ooit een volwassene met hem of haar gesproken heeft over de situatie thuis. En dat die volwassene heeft laten merken te zien wat er gebeurt en uit te spreken dat het niet de schuld van het kind is. Met die kinderen gaat het later beter dan met kinderen waar nooit iemand zo’n opmerking gemaakt heeft. Dat geldt ook voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld.