Programma Geweld hoort nergens thuis

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mogen we niet van wegkijken.

De brochure ‘Geweld hoort nergens thuis’ informeert over de aanleiding en aanpak van het programma, de overall actielijnen, de eerste mijlpalen en welke prioriteiten voor 2019 zijn gesteld.

In de losse flyer vindt u ‘wie is wie’. Van stuurgroep tot programmateam en van ervaringsdeskundigen tot en met de onderzoekadviescommissie leest u wie in welke samenstelling actief zijn om uiteindelijk een situatie te bereiken waarbij huiselijk geweld en kindermishandeling, binnen multidisciplinaire en systeemgerichte samenwerkingsoplossingen, nationaal, regionaal en lokaal duurzaam worden aangepakt.

Het volledige programma leest u hier.

Bron: https://vng.nl/programma-geweld-hoort-nergens-thuis