Positie van de aandachtsfunctionaris in de organisatie

De aandachtsfunctionaris kan worden gepositioneerd op het snijvlak van beleid en uitvoering. Bij voorkeur is dit iemand uit het middenmanagement of een medewerker die zich bezighoudt met kwaliteit-, zorg- en/of veiligheidsbeleid binnen de organisatie. De aandachtsfunctionaris heeft een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling of huiselijk geweld.
Binnen grotere organisaties kunnen meerdere aandachtsfunctionarissen worden aangesteld.