Loverboys

Loverboys zijn jongens die proberen meisjes de prostitutie in te lokken. Een loverboy zorgt er eerst voor dat een meisje verliefd op hem wordt. Door het meisje veel cadeaus en aandacht te geven. Vooral kwetsbare meisjes zijn daar gevoelig voor en willen alles voor hun vriend doen. Zo ontstaat een afhankelijkheidsrelatie. Op slinkse wijze sluist hij haar vervolgens de prostitutie in. Loverboys zijn strafbaar en hun activiteiten vallen onder het artikel ‘Mensenhandel’ van het Wetboek van strafrecht.

  • Loverboys zijn vaak charmante, oudere en goed geklede jongens.
  • Ze leggen contact met meisjes op het schoolplein, in een discotheek, via internet of bijvoorbeeld voor een opvangtehuis.
  • Vaak proberen zij indruk te maken met scooters en auto’s.

Wat kun je doen als je vermoed dat iemand uit je omgeving onder invloed is van een loverboy?
Probeer er met haar over te spreken. Of laat haar informatie lezen over loverboys. Zorg er verder voor dat ze weet dat ze altijd bij u terecht kan. Veel loverboys proberen namelijk een wig te drijven tussen het meisje en haar omgeving. Daarom is het verstandig dit zo vroeg mogelijk te doen.

Meer informatie

Bron: www.politie.nl