Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK)

Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen zich aansluiten bij de LVAK. Deze vakgroep is in 2012 tot stand gekomen. en biedt ondersteuning aan aandachtsfunctionarissen o.a. door het verzorgen van bijscholingsdagen op het gebied van de aanpak kindermishandeling. De LVAK biedt een gedragscode, een nieuwsbrief, een besloten LinkedIn-groep en een digitale bibliotheek met (voorbeeld)materialen, tools, hulpmiddelen en formats, zoals presentatieformats en checklists. Leden van de LVAK zijn verplicht om jaarlijks één bijscholingsdag te volgen.