Vechtscheiding

Jaarlijks maken ongeveer 6.000 minderjarige kinderen een complexe scheiding van hun ouders mee. De gevolgen van zo’n scheiding zijn groot, ook voor de kinderen. Vaak komen zij in de knel, omdat ouders er niet in slagen hun ouderschap na een (echt)scheiding vorm te geven. Een vechtscheiding kent alleen maar verliezers. Door de inzet van hulpverlening kunnen de nadelige gevolgen beperkt blijven.

Problemen
Ongeveer 10 tot 15 procent van alle scheidingen is een vechtscheiding. Deze scheidingen kenmerken zich door hevige ruzies en geen enkel contact tussen de ouders. Kinderen kunnen hierdoor emotioneel verwaarloosd raken en angstig en eenzaam zijn. Vaak is er ook sprake van een loyaliteitsconflict, als ouders elkaar zwartmaken. Onderzoek wijst uit dat kinderen bij een complexe scheiding vaker problemen krijgen op school, meer crimineel gedrag vertonen, emotionele problemen ervaren en – in een latere fase in hun leven – vaker problemen in hun eigen relaties ondervinden. Kinderen van gescheiden ouders kunnen contact opnemen met Villa Pinedo voor advies informatie en hulp.

Hulpverlening
De ouders lijden eveneens onder hun vechtscheiding. Ze schamen zich omdat ze het gevoel hebben als vader en moeder te hebben gefaald. Ze zijn er niet in geslaagd een rolmodel te zijn voor hun kind. Hulpverleners kunnen de belangen van ouders en kinderen verhelderen, zodat de nadelige gevolgen beperkt blijven. De beste resultaten worden behaald door een samenwerking tussen recht en hulp. Hulpverleners gaan aan de slag met problemen op het emotionele vlak. Mediators, advocaten en rechters proberen overeenstemming te bereiken over de juridische conflictpunten.

Rol van de docent
De scheiding kan veel invloed hebben op kinderen, wat vervolgens weer van invloed kan zijn op hoe ze presteren op school. Jij als docent kan het verschil maken door te weten wat er aan de hand is met de leerlingen in jouw klas en er te zijn als het nodig is. Even luisteren en begrip tonen is vaak al voldoende. De school kan tijdelijk voelen als een veilige, neutrale plek in een tijd dat het thuis moeilijk is door de scheiding. Meer informatie

Bron: https://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/vechtscheidingen (website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)