Taskforce Kindermishandeling en seksueel geweld

Ieder jaar worden in ons land 119.000 kinderen thuis mishandeld of verwaarloosd. Gemiddeld heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. Ondanks de inspanningen van alle betrokken instanties blijkt het een lastige, complexe opgave om dit aantal terug te dringen.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelden in 2012 de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in. Doel van de taskforce was om de aanpak van kindermishandeling een stevige zet in de goede richting te geven.

Belangrijkste ‘instrument’ om dit te realiseren, waren de leden van de Taskforce. Zij zijn deskundig, betrokken bij het onderwerp en hebben vanuit hun dagelijkse functie invloed op het krachtenveld rond de aanpak van kindermishandeling. De Taskforce eist geen eigen plek op naast alle mensen en organisaties die al vol overgave betrokken zijn bij de aanpak van kindermishandeling.

De Taskforce ontwikkelde niets nieuws. Zij analyseerde, benoemde knelpunten, bracht partijen bij elkaar en zette hen in beweging. Ze deed een moreel appel op partijen en agendeerde het onderwerp bij politiek en publiek. Met één duidelijk doel: de veiligheid van kinderen vergroten.

In de eindrapportage ‘Ik kijk niet meer weg’ blikt de Taskforce terug op de afgelopen vier jaar en kijkt zij vooruit naar de komende jaren. Er is al veel bereikt: kennis en good practices zijn verspreid, er zijn bruggen geslagen tussen organisaties, netwerken aan elkaar geknoopt en nieuwe acties in gang gezet. Toch dient er nog veel te gebeuren om kindermishandeling tegen te gaan.

Lees ‘Ik kijk niet weg – Eindrapport Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik’.

Bron: https://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/taskforce