Nationaal rapporteur – Seksueel geweld tegen kinderen

Er bestaan veel verschillende definities van seksueel geweld tegen kinderen. De Nationaal Rapporteur hanteert een brede definitie, omvattende alle zedendelicten binnen het Wetboek van Strafrecht die van toepassing (kunnen) zijn op minderjarige slachtoffers. Het kan bijvoorbeeld gaan om kinderpornografie, verkrachting, aanranding, ontucht, jeugdprostitutie, verleiding of grooming. Wat deze zedendelicten gemeen hebben is dat het gaat om strafbaar seksueel gedrag gericht tegen minderjarigen.

Op goede grond

Op 27 mei 2014 publiceerde de Nationaal Rapporteur het rapport “Op goede grond” over de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Uit het rapport blijkt onder meer dat de drempels voor slachtoffers om uit te komen voor het seksueel geweld, het te melden bij instanties en aangifte te doen bij de politie, te hoog zijn Lees het rapport ‘Op goede grond – De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen’. Bron: www.nationaalrapporteur.nl/seksueelgeweld/

Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2013-2017

In strafzaken voor seksueel geweld tegen kinderen moet volgens Nationaal Rapporteur Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman Bolhaar vaker gebruik worden gemaakt van digitale opsporingsmogelijkheden. ‘Drie van de tien zaken waarin iemand wordt vervolgd voor een zedendelict met een minderjarige wordt geseponeerd wegens te weinig bewijs. Een telefoon of laptop bevat veel informatie over ons leven. Daarom zouden die vaker onderzocht moeten worden om te kijken of er steunbewijs op te vinden is, zoals chatgesprekken met of over het slachtoffer.’ Dat staat in de Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2013-2017, waarin voor het eerst de hele strafrechtketen in beeld is gebracht. Lees: Bron: https://www.nationaalrapporteur.nl/Publicaties/Dadermonitor-seksueel-geweld-tegen-kinderen-2013-2017/dadermonitor-seksueel-geweld-tegen-kinderen-2013-2017.aspx