Registratiegegevens Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, 2013

Hoe vaak belt iemand een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK, nu Veilig Thuis)? Wanneer onderneemt het AMK actie? Om welke kinderen gaat het? In het jaarverslag uit 2013 wordt een overzicht geboden van de gegevens die de AMK’s in 2013 registreerden en de ontwikkelingen die zich sinds 2005 hebben voorgedaan. Lees Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) – overzicht 2013 Bron: Jeugdzorg Nederland