Onderzoek Augeo Jongerentaskforce & TNO ingrijpende jeugdervaringen

In 2016 heeft de Augeo Jongerentaskforce en TNO onderzoek gedaan naar ingrijpende jeugdervaringen onder 11- en 12-jarigen. Bijna één op de negen kinderen (11.4%) heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. En meer dan 1 op 5 van de 11- en 12-jarigen in Nederland heeft al 2 of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt (22,4%). Dit zijn bijvoorbeeld combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin. Aan het onderzoek hebben 664 kinderen uit 23 scholen verdeeld over het hele land meegedaan, waardoor de antwoorden representatief zijn voor deze leeftijdsgroep. Het bijzondere aan dit onderzoek is, dat het gaat om zelfrapportage van kinderen. Lees het rapport: ‘Ik heb al veel meegemaakt’ Bron: www.huiselijkgeweld.nl