Kindhuwelijken

Met de invoering van de Wet tegengaan huwelijksdwang (2015), is er een verbod gekomen op kindhuwelijken. Er zijn echter nog steeds jongens en meisjes onder de 18 die, al dan niet gedwongen, trouwen. Dat zeggen organisaties die zijn aangesloten bij Girls not Brides Nederland, een netwerk dat zich inzet tegen kindhuwelijken.

In december 2017 heeft Girls not Brides Nederland de brochure ‘Kindhuwelijken in Nederland’ uitgebracht (zie hieronder). Deze brochure beschrijft de huidige verschijningsvormen, de omvang en de problematiek rondom kindhuwelijken in Nederland. 

De volgende aanbevelingen worden gedaan:

  • Maak werk van duurzaam beleid voor de aanpak van kindhuwelijken in Nederland.
  • Zet in op voortzetting van de bestaande aanpak uit het actieplan Zelfbeschikking 2015-2017 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Zet in op vroeg signalering en voorkomen van kindhuwelijken.
  • Bied ondersteuning aan reeds gehuwde meisjes en jongens.
  • Ga in dialoog met de gemeenschappen waarin kindhuwelijken plaatsvinden. Werken aan bewustwording: informatie en beïnvloeding van ouders, familie en de gemeenschap over risico’s van een kindhuwelijk.
  • Zet blijvend in op zelfbeschikking van jongeren door middel van campagnes en via het onderwijs.
  • Zet in op effectieve interventies gericht op kindbruiden ter ondersteuning van de eigen ontwikkeling, het maken van keuzes en het realiseren van toegang tot hulp en ondersteuning.
Bron: https://www.huiselijkgeweld.nl/feiten/landelijk/kindhuwelijken-in-nederland (website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).