Handle with care projecten

Doel

In Handle-with -care projecten organiseert Augeo Foundation dat een kind dat thuis een ingrijpend geweldsincident meemaakt, vanaf de volgende dag steun krijgt op school. Sociale steun is heel belangrijk voor de veerkracht van kinderen die thuis veel stress meemaken. Met steun in hun dagelijkse leefomgeving, in ieder geval ook van hun leerkracht, vermindert de kans op gezondheidsschade en komen zij op school beter aan leren en ontwikkelen toe. Bekijk hier de tussenevaluatie van Handle-with-care. 

Gemeente Heerlen

De gemeente Heerlen gaat de pilot ‘Handle with Care’ verlengen tot 31 juli 2020. Het project houdt in dat basisscholen een seintje van de politie krijgen als een leerling betrokken is bij huiselijk geweld.