Gesprekken met gezinnen met een migrantenachtergrond

Bij gezinnen met migrantenachtergrond is extra aandacht nodig voor een aantal specifieke onderdelen: 

 • Vraag aan mensen wat hun gewoonten zijn. Niet alle gezinnen zijn hetzelfde. 
 • Zoek naar een gemeenschappelijk aanpak. 
 • Neem kleine stappen.
 • Bied ruimte voor het eigen verhaal van de ouders. 
 • Gebruik ook cultuureigen oplossingen, toon respect. 
 • Kom tegemoet aan wensen van de ouders. 
 • Werk samen met JGZ, en eventueel met een Voorlichter Eigen Taal en Cultuur (VETCer) 
 • Maak gebruik van de mogelijkheid samen met de VETCer op huisbezoek te gaan. 
 • Geef uitleg over het Nederlandse hulpverleningssysteem. 
 • Het verwoorden van de feiten in beelden en voorbeelden werkt vaak beter dan concreet zeggen waar het op staat. 
 • Stel je op als autoriteit, maak gebruik van je status. 
 • Maak gebruik van een tolk indien nodig. 
 • Neem de tijd.

Bron:  (Ben Rensen) Handelingsprotocol – digitale meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. SamenVeilig Midden nederland/ Geweld stopt niet vanzelf. 2018