Factsheets

Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets die in de Week tegen Kindermishandeling en speciale dagen tegen geweld tegen mannen en vrouwen beschikbaar zijn gekomen. De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en hoe te handelen.