Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor vormen van dwang, psychisch en fysiek geweld gepleegd vanuit een eermotief. Het gaat daarbij om geweld dat wordt toegepast om te voorkomen dat een lid van de familie gedrag vertoont dat de familie-eer in de gemeenschap kan schaden.

Welke vormen van eergerelateerd geweld zijn er?
Er zijn verschillende vormen van eergerelateerd geweld waarbij meisjes en vrouwen worden mishandeld, verstoten of gedwongen tot abortus. Maar ook jongens en mannen zijn slachtoffer.

Voorbeelden van gewelddadige maatregelen om het eerverlies te herstellen:

  • mishandeling (slaan, schoppen);
  • geestelijke druk (strenge controle, vernedering, bedreiging);
  • huwelijksdwang(gedwongen huwelijk);
  • achterlating (iemand achterlaten in of terugsturen naar het land van herkomst);
  • gedwongen zelfmoord;
  • eerwraak (het vermoorden van een meisje of vrouw, ook een jongen of man).

Hulp en advies eergerelateerd geweld
Voor hulp en (anoniem) advies kun je terecht bijĀ Veilig Thuis. Het nummer is 0800-2000. Dit nummer is gratis en alle dagen en alle uren bereikbaar.

Meer informatie

Bronnen: www.Rijksoverheid.nl en www.Huiselijk Geweld.nl