AVG

Voor het delen van persoonlijke informatie met andere partijen geldt dat er toestemming moet zijn van de ouders. Dit is bijvoorbeeld het geval als school en kinderopvang informatie met elkaar willen uitwisselen over een bepaald kind of als er gemeld wordt bij Veilig Thuis. Informatie uitwisselen met een collega van je eigen organisatie kan wel zonder voorafgaande toestemming van de ouders. Zie ook bij ‘Gesprekken met kinderen’.

Als er een gevaarlijke situatie is voor een kind, mag een professional in bepaalde situaties zonder toestemming informatie uitwisselen met Veilig Thuis. De Wet meldcode gaat dan boven de AVG. In het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn onderstaande 5 afwegingsvragen opgenomen die helpen te bepalen of er zonder toestemming van ouders gemeld kan worden bij Veilig Thuis. Voordat deze informatie wordt gedeeld, overlegt de medewerker hierover altijd met een deskundige collega en/of met Veilig Thuis.

Afwegingsvragen:

  • Kan ik door te spreken zwaarwegende belangen van mijn cliënt of van zijn kinderen behartigen?
  • Is er een andere mogelijkheid om ditzelfde doel te bereiken zonder dat ik mijn beroepsgeheim hoef te verbreken?
  • Waarom is het niet mogelijk om toestemming van de cliënt te vragen of te krijgen voor het bespreken van zijn situatie met iemand die hem kan helpen?
  • Zijn de belangen van de cliënt die ik wil dienen met mijn spreken zo zwaar dat deze naar mijn oordeel opwegen tegen de belangen die de cliënt heeft bij mijn zwijgen?
  • Als ik besluit om te spreken, aan wie moet ik dan welke informatie verstrekken, zodat het geweld of de mishandeling effectief kan worden aangepakt?