Toezicht meldcode

Toezicht kinderopvang

Gemeenten houden toezicht op de naleving van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor wat betreft de kinderopvang. GGD’en voeren dit toezicht in opdracht van gemeenten uit.

Toezicht onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs.