Training en cursus

Het is belangrijk om alle medewerkers te scholen zodat zij het Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang kennen en kunnen toepassen. Hieronder staan een aantal trainingen en cursussen die beschikbaar zijn. De BTK heeft geen zicht op en neemt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit daarvan. Dit overzicht is niet uitputtend.